World Sports Federation Foundation

Pierwszy raz na World Sports Federation Foundation
Rejestracja

To jest portal World Sports Federation Foundation dla osób związanych ze sportem. Fundacja wspiera i wynagradza. Wszyscy mogą prezentować własne osiągnięcia na swojej multimedialnej stronie internetowej. Multimedialna promocja osiągnięć przyczyni się do pozyskiwania sponsorów oraz podniesienia poziomu sportowego.

 

Regulamin


 
§1 Strony umowy
1. Świadczący usługi: Administrator http://worldsportfoundation.com zwany dalej "Usługodawcą".
2. Korzystający z usługi: osoba fizyczna lub firma albo jednostka organizacyjna, nieposiadająca osobowości prawnej, zwana dalej "Nabywcą usługi".

 
§2 Rodzaj i zakres świadczonych usług
Niniejszy regulamin stanowi podstawę dla świadczenia usług polegających na multimedialnej promocji swoich osiągnięć sportowych na własnym profilu, prezentowaniu filmów oraz zdjęć o tematyce sportowej, udostępnianiu treści zawartych na http://worldsportfoundation.com oraz możliwości przeglądania ofert i informacji o akcjach skierowanych do sportowców po uzyskaniu dostępu. Istnieje również możliwość posługiwania się własną domeną www przypisaną do zawodnika/profilu na innych portalach, stronach internetowych czy wysyłanych mailem, za co można uzyskać możliwość przeglądania ofert i informacji o akcjach skierowanych do sportowców
 
§3 Definicja treści
Treść jest to przynajmniej jedna informacja, która jest rozpowszechniana multimedialnie na http://worldsportfoundation.com. Zawiera treści udostępniane przez użytkowników serwisu, a także reklamy.

 
3.1 Definicja BONUS

Bonus jest to multimedialna akcja uprawniająca do promowania i rozpowszechniania swoich zdjęć, filmów oraz osiągnięć sportowych na worldsportfoundation.com. W zamian za to otrzymujesz Bonus, czyli możliwość przeglądania ofert skierowanych do sportowców, które to mogą pomóc podnieść poziom sportowy w danym sezonie. Aby wziąć udział w wydarzeniu multimedialnym promującym swoje osiągnięcia i uzyskać dostęp do przeglądania ofert, należy wysłać sms premium o wartości 1,23 plz brutto na numer 71480 o treści bonus1.


§4 Prawa autorskie
1. Użytkownicy korzystający z serwisu http://worldsportfoundation.com nie nabywają żadnych praw do treści tam zawartych. Użytkownik może korzystać  z treści jedynie w zakresie dozwolonym w niniejszym Regulaminie.

 

§5 Zamawianie usługi
1.  Usługi są oferowane za pośrednictwem mechanizmów dostępnych na stronie http://worldsportfoundation.com
2.  Użytkownik uprawniony jest do multimedialnego przedstawiania, promowania własnych osiągnięć sportowych, filmów, zdjęć na http://worldsportfoundation.com, za co otrzymuje dostęp do przeglądania ofert i informacji o akcjach dla sportowców. Pozwoli to podnieść poziom sportowy, który będzie miał wpływ na kondycję fizyczną i psychiczną.

Aby tego dokonać należy:
wysłać SMS na numer 71480 o treści bonus1. Multimedialna akcja polegająca na prezentacji własnych osiągnięć, zdjęć, filmów o tematyce sportowej oraz dostępie do przeglądania ofert i informacji dla sportowców, jest dostępna na terenie RP i wyłącznie za pośrednictwem polskich operatorów sieci komórkowych.

 
§6 Aktywacja

Należy wysłać SMS pod numer 71480 o treści bonus1. Po wysłaniu smsa  nabywasz prawo do dostępu do przeglądania ofert oraz akcji multimedialnych skierowanych do sportowców. Wymagana jest wcześniejsza bezpłatna rejestracja na http://worldsportfoundation.com/web/index.php/

 

§7 Zawarcie umowy za własną promocję multimedialną oraz otrzymanie dostępu do przeglądania ofert
Zawarcie umowy na promowanie multimedialne oraz otrzymanie dostępu przeglądania ofert następuje w chwili wysłania SMS-a pod numer 71480 o treści bonus1 na stronie http://worldsportfoundation.com

 
§8 Płatność
Promocja multimedialna oraz otrzymanie dostępu do przeglądania ofert i informacji skierowanych do sportowców na stronach www.worldsportfoundation.com odbywa się za pośrednictwem systemu premium SMS, obsługiwanego przez firmę CashBill S.A., za pośrednictwem systemu cashbill.pl. Regulowane jest to za pośrednictwem operatorów GSM przez obciążenie rachunków Nabywcy.

 

§8.1 Płatność poprzez formularz HTML    

Istnieje możliwość płatności za uzyskanie prawa do dostępu i posługiwanie się własną domeną www, rozsyłanie i rozpowszechnianie osiągnięć sportowych zawodnika na innych portalach, stronach internetowych czy wysyłanych mailem, w celu pozyskiwania sponsorów oraz uzyskania jak największego rozgłosu medialnego. Jest to związane z uiszczeniem opłaty co najmniej 1,23 PLZ brutto poprzez płatności online, obsługiwane przez firmę CashBill S.A., za pośrednictwem systemu cashbill.pl. na www.worldsportfoundation.com. W zamian otrzymuje się możliwość przeglądania ofert i informacji o akcjach skierowanych do sportowców

§8.2 Płatność poprzez formularz HTML  

Płatność za roczny dostęp, 365 dni, do edycji strony, poprzez panel zarządzania własną stroną internetową, w zależności od wyboru pakietu wynosi: standard 0 euro(0 zł), gold 0,60 euro(2.50 zł), platinum 1,20 euro(5 zł), uwzględniając średni kurs przyjęty przez World Sports Federation Foundation                                                 
 

§9 Reklamacje
Reklamacje proszę wysyłać drogą mailową na worldsportfoundation@gmail.com podając numer telefonu, z którego wysłany był SMS lub korzystając z formularza zgłoszeniowego. http://www.cashbill.pl/O-firmie/CashBill-S.A./Kontakt.html

 

World Sports Federation Foundation

Calle 47 y Aquilino de la Guardia
Ocean Plaza, piso 12
Apdo. 0831-1110
Panamá
Republica de Panamá