Ryszard Szurkowski

Wyniki w roku 1967
Rok 1967 Nazwa wyścigu 1 miejsce. 2 miejsce. 3 miejsce.
03.06 Kielce     x
23.06 Kielce x    
24.06 Radom   x  
25.06 Kielce     x
razem   1 1 2